Projekt

Att arbeta med projekt innebär att man under en obegränsad tid arbetar med fokus på ett visst område. Barnens intressen är utgångspunkt och projektet kan hela tiden ta olika vägar utifrån vad man tillsammans upptäcker och utforskar. Det ger den vardagliga verksamheten en röd tråd och barnens lärprocesser stimuleras av att arbeta med något som alla är intresserade av. 

Vi fördjupar oss i vår inriktning naturvetenskap och teknik genom att jobba i projektgrupper några dagar i veckan. Genom att arbeta utforskande och processinriktat med olika naturvetenskapliga och tekniska projekt tar vi tillvara barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära. Barn lär i ett socialt sammanhang, i nära interaktion med andra människor och är själva medskapare av sin kunskap. Man äger inte ensam sin kunskap utan utvecklar den tillsammans med andra när man undersöker, utforskar och leker.

Projektet kan handla om olika ämnen som vatten, luft, ljus, ljud, konstruktion, vår närmiljö, rymden m.m. Vi som pedagoger utforskar tillsammans med barnen för att upptäcka och fundera över vad de undersöker och vad vi ska utmana dem med. Tillsammans kommer vi fram till olika lösningar och upptäckter som leder till en ökad kunskap inom området.

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 47 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722 (Nås lättast tisdag,onsdag och torsdag 08.00 - 11.00)

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30